ЗА СОНЕТА

Кажимеж Пшерва Тетмайер

превод: Стоян Бакърджиев

Обичам трудността в строежа на сонета.
От мраморния къс сред тихата си стая
в един и същ размер аз бих могъл да дам
различни образи с длетото на поета.

Обичам тоя звън и нека го усетя
и бронзов, и широк, обхванал и безкрая
с безброй оттенъци - но пак ще го позная
подобен на мъгла над ширните полета.

Обичам този храм нищожен по размери:
там Бог, огромният, е като в катедрала.
Обичам този път, по който се катери

едничък смелият, достоен за възхвала,
звездата, чийто лъч пробива всички сфери,
камбаненият звън сред буря завилняла…