ВЪПРОСИТЕЛЕН ЗНАК

Кеворк Емин

превод: Григор Ленков

ВЪПРОСИТЕЛЕН ЗНАК

Въпросителен знак…
Жалък,
прегърбен
въпросителен знак…
Кой би допуснал
днес без съмнения,
че ти си надменния
въпросителен знак,
който е остарял,
изкривил се,
прегърбил се
от възрастта?
Или може би от сложността
и злините
на трудния век?
Век на възвания
и прокламации,
на изпитания
и агитации,
век на безмилостен бяг…

Уморен,
умъдрен,
питащ знак,
въпросителен знак…


***
В уречения ден,
дори да ме обесят без причина,
не бих се оправдавал и роптал:
щом е дошъл,
щом вече е почукал на вратата ми
уреченият ден,
щом моят дълг към хората
е неплатен…

Защото откога,
от колко века вече -
макар да обещава Библията рай -
все още има хора тук, от хляб и свобода лишени,
все още слабия пробождат в слабините
копия студени,
все още
тежки жертви -
тежки жетви -
жънат тук войните,
все още разумът
от силата брутална проси заем,
все още вместо факел
в тъмнината борина мъжди…

Но въпреки това,
но въпреки това,
аз пиша, аз съм преизпълнен с млада сила
като преди,
като преди…