ПЕЕ ПЯСЪКЪТ НА БАЛТИЙСКИТЕ ДЮНИ

Максим Танк

превод: Иван Давидков

Балтийски дюни с ясен глас
запяха в утринния час -
балтийски дюни с ясен глас…

Обичам тия брегове -
тук нещо скъпо ме зове.
Обичам тия брегове.

Тук, дето стъпка не личи,
все още твоят глас звучи -
тук, дето стъпка не личи.

Повтарят го ведно със мен
вълните, изгревът червен.
Повтарят го ведно със мен…

Аз знам: сърцето ти е тук,
макар че срещнала си друг -
аз знам: сърцето ти е тук.

Донасяш на вълните дар -
огърлици от чист янтар
донасяш на вълните дар…

Ти помниш оня ранен час,
до тебе мълком крачех аз.
Ти помниш оня ранен час.

Оная болка помниш ти,
когато с менe се прости.
Оная болка помниш ти…

Запяха дюни в утринта.
Далечна, чу ли песента?…
Запяха дюни в утринта.