ПЕСЕН НА ПРЕДАЧКАТА

Клеменс Брентано

превод: Найден Вълчев

ПЕСЕН НА ПРЕДАЧКАТА

Ах, веселият славей
как пееше над нас,
как ронеше тогава
сребристия си глас!

Сега преда самичка
на звездна светлина
и точа бяла нишка
над бялата луна.

Когато бяхме двама,
пя славеят над нас,
а днес напомня само,
че съм без тебе аз.

Но грейне ли луната,
така ми е добре
и шепна в тишината:
„Дано ни бог сбере!”

Замина ти, а още
пей славеят навън -
напомня ми и нощем
отминалия сън.

Луната плува в здрача
сред звездното море.
Аз пея уж, а плача:
„Дано ни бог сбере!”


ВЕЧЕРНА СЕРЕНАДА

Тиха флейта тихо плаче,
тихо пръска тих фонтан -
звуците се сипват в здрача
и долитат като блян.

Нежен зов, копнеж сърдечен,
сладък миг, така желан…
Звуците затихват вече
и отлитат като блян.