ИЗ „БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ ЖИВОТА” (1899)

Алфонс Доде

превод: Иван Арнаудов

*
Любимите същества са оръдия на изпитанието.

*
Какво важно значение има правилното поставяне на стреличката, кога се започва пътя на живота! Пътят на изкуствата особено е пълен със заблуждения, отчаяния и несполучлив живот.

*
Понякога вий виждате, че човек върви с високо издигната глава, уверен в своя път, без да подозира че не отива там дето трябва! Музикантите се занимават изключително с живопис, писателите с музика. . .

*
Какъв ужас, когато си помисли човек, че всяка радост, дори най-чистата и най-благородната, си има своята горчивина и няма щастие, опаката страна на което е възможно да се гледа без трепет.

*
Тщеславието го носят всички, като голяма чанта с пари, честолюбието пък се носи отвътре, то се не вижда.


сп. „Надежда”, кн. 3, 1900