СЛАВЕИ

Михаил Дудин

превод: Слав Хр. Краславов

СЛАВЕИ

За мъртвите след време ще скърбим.
Във бой смъртта е проста и сурова.
Но трудно с устни въздуха ловим,
когато мре другарят ни. Ни слово

на тиха жал. Очите нямат глас.
Във сивата земя копаем яма.
Светът е груб. Сърцето - въглен. В нас
останало е само пепел, няма

по опнатите скули светлина.
Триста и петдесети ден война.

Не капнал по листата ранен ден,
картечници разстреляха зората…
И ето тук умираше до мен
другарят ми, обагрил в кръв земята.

Не бе му нужен лекар в този миг -
до утрото едва ли ще изтрае.
Не молеше за помощ. А без вик
издъхваше. И предусетил края,

ни гледаше и чакаше смъртта,
усмихваше се някак неумело.
Страните му изгубваха цвета,
челото потъмня окаменело.

Почакай. Съвземи се и стегни.
Спри чувствата и болката набрана.
Но ето славей плахо прозвъни,
безкрило и измъчено захвана,

усили, влезе във мъгла от звук,
изтръгна се след туй с извивки смели,
забравил всичко като никой друг,
той себе си превърна в чудни трели.

Разкриваше се в утрото света.
И сякаш че за първи път с ухания
друг свят край нас трептеше в утринта,
дошъл със свойте странни очертания.

Пълзеше пясък в близкия окоп
и корени пълзяха към водата.
И момина сълза от насипа висок
надничаше към яма непозната.

Минута само - облак закръжи
с дъха на цветни люлякови грани.
Дошъл деня да обезкуражи,
той бе навред. Непроходим и странен.

Минута само - и за първи път
през устните ще мине светъл вопъл.
Но успокой се: ягоди цъфтят
сред минното поле и до окопа.

И ябълка пилее златен мед,
и въздуха люлее дъх на цвете…
А славея извива. И отвред
откликва втори, почва трети, пети…

И сякаш всеки иска да е чут…
А някъде съвсем, съвсем наблизо,
разкъсал неспокойния уют,
снаряд просвирва и със тътен слиза.

Светът във звучен хаос се върти -
смъртта е странна сред цветята млади.
А пъстрия оркестър все звънти
и няма за оркестъра прегради.

И всичко, дето от пръстта се ражда,
безчувствено към нашата беда,
със яростна, с невероятна жажда
стремеше се към слънце, към вода.

Това е то животът: цвят и вик,
река, която тътне и се мята.
И сякаш, че забравихме за миг
другаря ни, измерил с ръст земята.

Последното му съмване сияе.
По острите му скули затрептя.
Умираше. И предусетил края,
ни гледаше и чакаше смъртта.

Нелепа смърт. Но сбрал последна воля,
ръце разтворил, каза с тръпен глас:
- Момчета, напишете й на Поля,
че пяха днеска славеи над нас…

И грабна го въртоп от тишина
във този ден на дългата война.

Той не долюби, той ще стане прах,
той не дочете в книги мъдростта.
Аз бях със него, във окопа бях,
когато, Поля, той за теб мечта.

А може би и аз на влажна глина,
удавил във кръвта си своя глас,
ще кажа: „Напишете на Ирина,
че днеска пяха славеи над нас…”

И ще поемат моите слова
към уличка Зубовска във Москва.

И тъй да е! Сълзите ще изчезнат
и не към мен, със друг навярно ти
до белите брезички ще излезеш
да чуеш как зеленото шепти.

И тъй да е! Деца след туй - за слава,
за подвизи, за песни, за любов.
Но нека наште славеи тогава
да ги разбуждат с този тръпен зов.

И нека ги огрява всяка кота,
събрала в битки облаци от дим.
Смъртта възпявам заради живота.
За мъртвите след време ще скърбим.

1942 г.

—————————–

СОЛОВЬИ

О мертвых мы поговорим потом.
Смерть на войне обычна и сурова.
И все-таки мы воздух ловим ртом
При гибели товарищей. Ни слова

Не говорим. Не поднимая глаз,
В сырой земле выкапываем яму.
Мир груб и прост. Сердца сгорели. В нас
Остался только пепел, да упрямо

Обветренные скулы сведены.
Тристапятидесятый день войны.

Еще рассвет по листьям не дрожал,
И для острастки били пулеметы…
Вот это место. Здесь он умирал -
Товарищ мой из пулеметной роты.

Тут бесполезно было звать врачей,
Не дотянул бы он и до рассвета.
Он не нуждался в помощи ничьей.
Он умирал. И, понимая это,

Смотрел на нас и молча ждал конца,
И как-то улыбался неумело.
Загар сначала отошел с лица,
Потом оно, темнея, каменело.

Ну, стой и жди. Застынь. Оцепеней
Запри все чувства сразу на защелку.
Вот тут и появился соловей,
Несмело и томительно защелкал.

Потом сильней, входя в горячий пыл,
Как будто сразу вырвавшись из плена,
Как будто сразу обо всем забыл,
Высвистывая тонкие колена.

Мир раскрывался. Набухал росой.
Как будто бы еще едва означась,
Здесь рядом с нами возникал другой
В каком-то новом сочетанье качеств.

Как время, по траншеям тек песок.
К воде тянулись корни у обрыва,
И ландыш, приподнявшись на носок,
Заглядывал в воронку от разрыва.

Еще минута - задымит сирень
Клубами фиолетового дыма.
Она пришла обескуражить день.
Она везде. Она непроходима.

Еще мгновенье - перекосит рот
От сердце раздирающего крика.
Но успокойся, посмотри: цветет,
Цветет на минном поле земляника!

Лесная яблонь осыпает цвет,
Пропитан воздух ландышем и мятой…
А соловей свистит. Ему в ответ
Еще - второй, еще - четвертый, пятый.

Звенят стрижи. Малиновки поют.
И где-то возле, где-то рядом, рядом
Раскидан настороженный уют
Тяжелым громыхающим снарядом.

А мир гремит на сотни верст окрест,
Как будто смерти не бывало места,
Шумит неумолкающий оркестр,
И нет преград для этого оркестра.

Весь этот лес листом и корнем каждым,
Ни капли не сочувствуя беде,
С невероятной, яростною жаждой
Тянулся к солнцу, к жизни и к воде.

Да, это жизнь. Ее живые звенья,
Ее крутой, бурлящий водоем.
Мы, кажется, забыли на мгновенье
О друге умирающем своем.

Горячий луч последнего рассвета
Едва коснулся острого лица.
Он умирал. И, понимая это,
Смотрел на нас и молча ждал конца.

Нелепа смерть. Она глупа. Тем боле
Когда он, руки разбросав свои,
Сказал: “Ребята, напишите Поле -
У нас сегодня пели соловьи”.

И сразу канул в омут тишины
Тристяпятидесятый день войны.

Он не дожил, не долюбил, не допил,
Не доучился, книг не дочитал.
Я был с ним рядом. Я в одном окопе,
Как он о Поле, о тебе мечтал.

И, может быть, в песке, в размытой глине,
Захлебываясь в собственной крови,
Скажу: “Ребята, дайте знать Ирине -
У нас сегодня пели соловьи”.

И полетит письмо из этих мест
Туда, в Москву, на Зубовский проезд.

Пусть даже так. Потом просохнут слезы,
И не со мной, так с кем-нибудь вдвоем
У той поджигородовской березы
Ты всмотришься в зеленый водоем.

Пусть даже так. Потом родятся дети
Для подвигов, для песен, для любви.
Пусть их разбудят рано на рассвете
Томительные наши соловьи.

Пусть им навстречу солнце зноем брызнет
И облака потянутся гуртом.
Я славлю смерть во имя нашей жизни.
О мертвых мы поговорим потом.

20.06.1942