ЛИСТ

Йозеф Кайнар

превод: Григор Ленков

Най-леката и най-прекрасната кама
се плъзна между пръстите на есента.
На острието й
две капки кръв.

Стихотворение такова искам да напиша.
Да бъде остро то и тихо към земята
                             да се спуща,
на острието му да трепкат
две капки кръв.

Моя или чужда -
все едно.