НЕ ТЪЖИ

Джеймс Джойс

превод от английски: Николай Тодоров

НЕ ТЪЖИ

Не тъжи, защото всички
избират вместо теб лъжлива глъч:
пред теб, пред мен в покой бъди -
нима те могат да те опетнят?

По-тъжни са от всичките сълзи,
животите им вдигат се - нестихваща въздишка.
Отвръщай горда ти пред техните сълзи,
докато те отричат ли, отричат.

—————————–

BE NOT SAD

Be not sad because all men
Prefer a lying clamour before you:
Sweetheart, be at peace again — -
Can they dishonour you?

They are sadder than all tears;
Their lives ascend as a continual sigh.
Proudly answer to their tears:
As they deny, deny.