ХЬОЛДЕРЛИН

Янош Пилински

превод: Нино Николов

ХЬОЛДЕРЛИН

Бях топъл дъх в декември,
през лятото - градушка,
бях птица, вързана
с два края на бодлива тел,
какво не бях?
Щастливо ще издъхна.


ЗЕЛЕНИНА

Очите ми, лицето ми, душата ми потъват,
потъва всичко живо
в бездънната зеленина, която
едно дърво - навън и вътре в нас - разлива.