РОДИНО-МАЙКО…

Ливиу Деляну

превод: Нико Стоянов

Коя е там жената?…
Виж:
тя носи кошница с емиш.
И само сутрешното ехо
развява
жълтите й дрехи.

Познах я аз…
И тя - мен май…
Родино-майко,
роден край!
Не думи - рони кехлибар:
-За теб е, синко, този дар!

За теб е, твой е той по право…
Вземи, вземи го ти… наздраве!