И СЛЕД НЕРАВНИЯ НИ БОЙ…

Сергей Орлов

превод: Найден Вълчев

***

И след неравния ни бой,
под свода ням и син,
в земята черна легна той,
без ордени, без чин.

Ще спи на вечни времена.
Вън хали ще реват,
ще капе звездна светлина
от този Млечен път,

по тези степи и била
тревата ще расте,
ще слизат облаци, ала
за други ще са те.

Отдавна боят отгърмя…
Под мирен ветровей,
той спи във черната земя
като във мавзолей.