ВЪЛНЕНИЕ

Леонид Мартинов

превод: Григор Ленков

В областта на твоето вълнение
нека е не знам каква си област -
доблестта на твоето вълнение
даже не е смятана за доблест;
и не иска никой извинение,
па макар любезен безупречно,
че таи в сърцето си вълнение,
от което страда безконечно.
И нищожни са почти в сравнение
с него
         и вълните на морето,
и на пролет буйното вълнение
на класилите жита в полето -
мръкнат те пред тези непрестанни
и оставащи без обяснение
слабо доловими, ураганни
бури
       на сърдечното вълнение.