ЗИМА

Евгений Баратински

превод: Кирил Христов

Къде е сладкий шепот
на младите листа?
Де ромон на потоци,
килими от цветя?

Дърветата са голи,
долини, хълмове
и росните ливади
покриват снегове.

Под ледена завивка
поточето немей,
и всичко тъне в дремка
и всичко цепеней.

А волно във простора
вилнеят вихри зли
и в небесата сбират
покъсани мъгли.