НЕ ЗАСПИВАЙ

Блас де Отеро

превод от испански: Росица Василева

Два призори.
Кукурига
петел, друг му
припява.
Полето
в родината ми почива
под луната неузряла.
О, окървавена Испания,
счупена китара вехта,
вдигни клепки
(кукурига
петелът), че иде,
пълна с живот,
зората.