НА СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

Владимир Маяковски

превод: Анастас Стоянов

НА СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

Вий сте,
          както казват,
                           там - на оня свят.
Пустота…
             Летите
                      в море звездно.
Ни аванси,
                нито кръчми, брат.
Трезвост.
Не, Есенин,
                 кой ще ви се смее?
Хълца гърлото,
                     не смях хихика там.
Виждам:
           срязаната ви ръка
                                      чувал люлее -
костите си
               собствени
                             сте взели сам.
- Престанете!
                     Спрете!
                                Вий се подлудихте!
За да бъдете
                   с мъртвешка
                                     белота?
Вий умеехте
                 да майсторите,
както никой
                 не умееше
                                в света.
За какво?
             Защо?
                      Шетня голяма.
Мънкат критикари:
                            - Има тук вина
туй, онуй,
               а главно - връзката я няма,
в резултат
               на много водки и вина.
А че
     ако бяхте свързан
                                с нашта класа,
щеше
         и бохемството
                              да спре.
Мигар
          класата
                     нагъва кваса?
Класата -
               тя също пий добре.
То
    към вас
              да беше
                          напостовец прикрепен -
щеше дарбата ви
                          много плод да рони:
по стотина стиха
                          ще изписвате на ден,
дълго,
         уморително
                          като Доронин.
А по моему
                да бе осъществен
                                           такъв брътвеж,
откога
         да бяхте се самоубили
                                        тука.
По-добре
              от водка да умреш,
камо ли
           от скука!
Не,
    не биха
                нищо изяснили
примката
             и ножчето
                           окървавени.
Ако
       в “Англетер”
                        би имало мастило,
нямаше
          да режете
                        вий свойте вени.
Подражателите се зарадваха:
                                         ура!
Близо взвод
                 до днес
                             самоумря.
А защо
          самоубийствата
                                 да се множат?
По-добре
               мастилото ни
                                  да увеличат!
Безвъзвратно
                   в зъбите
                              езика ви
                                          затвори се.
Неуместни са
                    мистерии
                                  и номера.
На народа,
               на езикотвореца
калфата
             и песнопоеца
                                умря.
И кадят,
            опяват те,
                         търчи поета-поп
стари
       погребални стиховце
                                        да прочете,
тъпи рими
              трупат
                      върху твоя гроб -
тъй ли трябва то
                         поета
                               да се почете?
Още
       паметник
                      на вас не е отлят,
где тоз
          бронзов звън
                             или гранитен ръб? -
а пред паметта ви
                           почват да вонят
жалки посвещения
                            и тъпа скръб.
Вашто име
                 в кърпички е разсополено,
с вашто слово
                     се лигави Собинов
и скимти
            под мъртвата брезичка -
“Ни слова, о друже,
                               ни възди-и-и-шка”.
Ех,
      да би се поговорило по-иначе
с този господинчо
                            Леонидчо Лоенгринчо!
Да се вдигне
                   скандалиста,
                                      гроба си да пръсне:
- Аз не давам
                    да се кълчи тъй
                                             стихът!
Да ги оглуши,
                     изсвирил
                                   с пръсти,
майката им
                да разплаче
                                  този път!
Да се махне
                   таз бездарна сган,
                                              ей богу,
да отплува
               със сака издути
                                      и тумбаци,
да офейка
                в ужас
                         и самия Коган,
изпомушкал
                    всички
                              с пиките-мустаци.
Тоз боклук
               ще оредей
                               тепърва.
Работи -
            във всичко преуспей.
Обнови добре
                       живота
                                 първо,
пък след туй
                  седни,
                          та го възпей.
Нашто време
                   трудничко е
                                      за перото:
но кажете
                вий,
                    осакатени твари,
где,
     кога
           и кой велик
                            в живота
е избирал
             пътища
                       утъпкани
                                    и стари?
Словото
           е пълководец
                               на човека.
Марш!
          Пред времето
                               далеч
                                      се понеси.
А към дните стари
                            ветровете
                                           нека
дърпат
          само
                  нашите коси.
За веселия
                 не е сега
                               планетата отрудена.
Ще изтръгнем
                    радостта
                                 от бъдните зори.
Да се мре -
                  това не е тъй трудно,
трудно е
             живот да се твори.

1926

—————————–

СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ

Вы ушли,
           как говорится,
                              в мир иной.
Пустота…
             Летите, в звёзды врезываясь.
Ни тебе аванса,
                      ни пивной.
Трезвость.
Нет, Есенин,
                   это
                      не насмешка.
В горле
          горе комом -
                              не смешок.
Вижу -
          взрезанной рукой помешкав,
собственных
                    костей
                             качаете мешок.
- Прекратите!
                  Бросьте!
                             Вы в своем уме ли?
Дать, чтоб щёки
                         заливал
                                    смертельный мел?!
Вы ж
       такое
               загибать умели,
что другой
               на свете
                           не умел.
Почему?
          Зачем?
                  Недоуменье смяло.
Критики бормочут:
                           - Этому вина
то…
     да сё…
               а главное,
                            что смычки мало,
в результате
                  много пива и вина. -
Дескать, заменить бы вам
                               богему
                                        классом,
класс влиял на вас,
                             и было б не до драк.
Ну, а класс-то
                      жажду
                               заливает квасом?
Класс - он тоже
                       выпить не дурак.
Дескать,
            к вам приставить бы
                                            кого из напостов -
стали б
           содержанием
                              премного одарённей.
Вы бы
         в день
                  писали
                           строк по сто,
утомительно
                  и длинно,
                                  как Доронин.
А по-моему,
                осуществись
                                 такая бредь,
на себя бы
              раньше наложили руки.
Лучше уж
              от водки умереть,
чем от скуки!
Не откроют
                нам
                   причин потери
ни петля,
             ни ножик перочинный.
Может,
          окажись
                     чернила в “Англетере”,
вены
     резать
              не было б причины.
Подражатели обрадовались:
                                          бис!
Над собою
               чуть не взвод
                                  расправу учинил.
Почему же
                увеличивать
                                 число самоубийств?
Лучше
         увеличь
                    изготовление чернил!
Навсегда
              теперь
                        язык
                              в зубах затворится.
Тяжело
           и неуместно
                             разводить мистерии.
У народа,
             у языкотворца,
умер
        звонкий
                    забулдыга подмастерье.
И несут
           стихов заупокойный лом,
с прошлых
               с похорон
                            не переделавши почти.
В холм
         тупые рифмы
                           загонять колом -
разве так
             поэта
                    надо бы почтить?
Вам
      и памятник еще не слит, -
где он,
         бронзы звон
                             или гранита грань? -
а к решеткам памяти
                              уже понанесли
посвящений
                   и воспоминаний дрянь.
Ваше имя
             в платочки рассоплено,
ваше слово
                  слюнявит Собинов,
и выводит
              под берёзкой дохлой -
“Ни слова,
               о дру-уг мой,
                                   ни вздо-о-о-о-ха”.
Эх,
     поговорить бы иначе
с этим самым
                   с Леонидом Лоэнгринычем!
Встать бы здесь
                       гремящим скандалистом:
- Не позволю
                    мямлить стих
                                       и мять!
Оглушить бы
                    их
                     трехпалым свистом
в бабушку
               и в бога душу мать!
Чтобы разнеслась
                         бездарнейшая погань,
раздувая
            темь
                 пиджачных парусов,
чтобы
         врассыпную
                       разбежался Коган,
встреченных
                  увеча
                         пиками усов.
Дрянь
          пока что
                     мало поредела.
Дела много -
                    только поспевать.
Надо
      жизнь
              сначала переделать,
переделав -
                можно воспевать.
Это время -
                трудновато для пера,
но скажите
               вы,
                  калеки и калекши,
где,
      когда,
             какой великий выбирал
путь,
        чтобы протоптанней
                                 и легше?
Слово -
           полководец
                           человечьей силы.
Марш!
          Чтоб время
                         сзади
                                 ядрами рвалось.
К старым дням
                    чтоб ветром
                                    относило
только
         путаницу волос.
Для веселия
             планета наша
                                мало оборудована.
Надо
       вырвать
                 радость
                             у грядущих дней.
В этой жизни
                   помереть
                                не трудно.
Сделать жизнь
                      значительно трудней.