СОНЕТ

Франческо Петрарка

превод: Кирил Христов

Летят денете, краят наближава,
на земните дела печалний край.
За щастие надежда не остава,
че младостта отива си, не трай.

И мисля: близо е, сърце ми знае,
че ще се свърши тоя сладък сън;
земята тътне, гробът се копае,
ще екне скоро погребалний звън.

И ще заглъхнат, ще задремят мирно
стремления и стонове, и яд,
кои терзали са ни тъй безспирно.

Тогава само ний ще видим ясно
лъжовния и суетен тоз свят
и често как въздиша се напразно.