РАЗДАВАНЕТО НА ЗЕМЯТА

Фридрих Шилер

превод: Елисавета Кузманова и Найден Вълчев

И рече татко Зевс от връх небето:
    - Деца, разпределете си света!
Дарявам ви го. Братски го делете,
       когато всеки вземе си частта.

Задъхано се втурна всичко живо,
      и млад, и стар се юрнаха насам…
Орачът взе прострелите се ниви,
      леса - ловецът, да ловува там,

търговецът взе купища със стоки,
      абатът грабна бъчвите във плен,
а канцлерът предупреди високо:
      - Десятъкът от всички ви - за мен!

След много дни - зареян, блед, несретен
      пристигна и поетът закъснял,
но гледа- всичко вече е раззето
      и всеки си владее своя дял.

- Горко ми! - казва и стои забравен
      пред Трона като след небесен гръм.
Какво от туй, Вседържецо прославен,
      най-верният ти син че бях и съм?

Но щом си на мечтите в необята,
      теб Бог ще те съгледа всеки път.
И ето чу се: - Де бе ти, приятел,
      когато се раздаваше светът?

- При тебе бях, отвърна му поетът,
       пред твойто съвършенство онемял,
заслушан в теб, загледан към небето -
       духът ми бе далече отлетял.

- Но е раздадено тук всичко вече,
      не мога нищо да ти дам сега…
Та ти остава да живееш вечно
      високо, с мен, над земните блага.