СНЕЖИНКИ

Константин Балмонт

превод: Кирил Христов

Рой палави светли снежинки се спряха
на малкото пръстче на малко дете.
От осем ни двечки еднакви не бяха,
но дружно си всичките светкаха те.

Тук трепне звездица, там мъничко кръстче -
тъй чуден е техний светлик!
Но тихо пошавна детинското пръстче -
и всичко изчезна във миг.