НАС НЕСГОДИ НИ ХВЪРЛЯХА…

Генадий Серебряков

превод от руски: Александър Миланов

***

Нас несгоди ни хвърляха
по надолнища с бяс
и цветята покълваха
във полята през нас.
От тръби и литаври
ни е пят упокой.
Носи полетът лаври,
но как труден е той!
Ние в полет изгаряхме -
други в звездния час
по трасета прокарани
да летят вместо нас.
Мост отвъд синевите
нека те съградят…
Ние чак до звездите
сме прокарали път.