ДО ПРОЗОРЕЦА

Константин Библ

превод: Вътьо Раковски

Сред клоните маймуна спи. Спят птици цветни
под сини небеса и върхове.

В прозореца замръзнал пада сетне
               цвят,
               лист,
               дърво,
дървета и вековни южни лесове.

Изчезнаха. Дъхът ми тези палми вае,
стада слонове се загубиха сред тях
и нощни пеперуди в полъх плах,
и на газела тънките нозе.