О, ПО-ДОБРЕ С НЕВИЖДАЩИ ЗЕНИЦИ ДА БРОДИШ В ТЪМНИНАТА…

Нгуен Дин Чеу

превод: Григор Ленков

***

О, по-добре с невиждащи зеници
        да бродиш в тъмнината,

отколкото да виждаш враговете
        на родната страна!

О, по-добре с тояжка във ръката
        да креташ цял живот,

отколкото да гледаш как се мъчи
         нещастният народ!

Слепеца, вярващ в своята родина,
         не би го никой дал,

за виждащия, който свойте близки
         позорно е предал.

Слепецът, който чист си е останал,
        е много по-богат

от виждащия, който е ограбил
       и родния си брат.