ЗАТВОРНИК

Александър Пушкин

превод: Красимир Георгиев

ЗАТВОРНИК

Седя зад решетки във влажен затвор.
Закърмен с неволя орел млад и горд,
мой тъжен приятел, размахва криле
и кървава плячка край мене кълве,

кълве, към килията гледа смутен,
замислил е сякаш една мисъл с мен.
Той с поглед зове ме, препълнен с тъга,
и иска да каже: „Да литнем сега!

Ний волни сме птици; да литнем с теб, брат,
където белее планинският свят,
където морето синее в захлас,
където стопани сме вятър и аз!”

1822 г.

—————————–

ГРАД РАЗКОШЕН, ГРАД МОЙ БЕДЕН

Град разкошен, град мой беден,
болен духом, здрав на вид,
небеса зелено-бледи,
скука, студове, гранит -
милно-жално тук обаче
сред гранитния ни свят
мъничко краченце крачи,
златни къдри пак искрят.

1828 г.

—————————–

ДАР НАПРАЗЕН, ДАР СЛУЧАЕН

Дар напразен, дар случаен,
в мен, животе, що блести?
Щом в съдбата с властна тайна
си на смърт осъден ти!
Кой, враждебна власт владеещ,
призова ме и следи
страст в душата ми да зрее,
ум загадки да реди?
Няма цел пред мойта участ:
пусти са сърце и ум
и тъгата ме измъчва
с еднозвучен жизнен шум.

1828 г.

—————————–

КАВКАЗ

Кавказ е под мене. Сам в тез висоти
над снежните урви до пропасти стигам,
орел от съседния връх се издига,
витае в небето, до мене лети.
От село планинско потоци извират,
а страшни лавини движение сбират.

Тук облаци тихо под мен ширят дъх,
през тях гръмогласно шумят водопади,
под тях канарите оголват грамади,
а още по-ниско - шубраци и мъх;
там раснат горички, поляни зелени,
там птици чирикат, там скачат елени.

И хора в простора алпийски гнездят,
овчици пълзят в стръмнини плодородни,
пастирът към пасища тучни ги води,
където води на Арагва летят;
клисурата беден ездач прекосява,
а Терек играе в свирепа забрава,

играе и вие - досущ гладен звяр,
усетил храна през решетка железна,
и бие брега си с вражда безполезна
и лакомо ближе скалите с вода…
Напразно! Не среща храна, нито радост:
притискат го страшно безмълвни грамади.

1829 г.

—————————–

ГЛУХ ГЛУХИЯ ПРИ СЪДИЯ БЕЗ СЛУХ НАПАДНА

Глух глухия при съдия без слух нападна,
крещеше глух ищец: „Той крава ми открадна!”
„Но моля! - глухият ответник закрещя. -
Тоз пущинак ми моят дядо завеща!”
„Разврат не щем! - отсече съдията. -
Женете момъка, виновна е момата!”

1830 г.

—————————–

ОБЛАК

Ти, облак последен в разсеяна буря!
Самотен се носиш в небето лазурно,
унилата сянка довеждаш до мен
и сам огорчаваш щастливия ден.

Доскоро обхванал небето напълно,
бе властен и яростни мълнии бълва,
издаваше тайнствено гръм вездесъщ,
земята ни алчна поеше ти с дъжд.

Достатъчно, скрий се! Отлитай в ефира,
земята е свежа и бурята спира,
а вятър, ласкаещ листата в леса,
те пъди от светлите пак небеса.

13 април 1835 г.

—————————–

EXEGI MONUMENTUM

Аз паметник си изградих неръкотворен,
народни пътища към него бдят без брой,
с глава високо вдигната и непокорна
Александрийски стълб е той.

Не, няма да умра - в заветната ми лира
душата ми ще надживее прах и тлен -
ще ме прославят, докато гласи всемира
поне един поет след мен.

Слухът за мен през Рус велика ще премине
и всеки ще ме назове на свой език -
родът славянски горд, тунгусът волен, финът,
другарят на степта калмик.

И на народа дълго ще съм драг приятел,
защото с лирата си добрини възпях
и в моя век жесток прославях свободата,
простор за слабите зовях.

За божи зов, о, музо, ти бъди послушна,
венец не искай, към кавги не хвърляй взор,
хвалби и клевети приемай равнодушно,
с глупаците не влизай в спор.

1836 г.


УЗНИК

Сижу за решеткой в темнице сырой.
Вскормленный в неволе орел молодой.
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Кровавую пищу клюет под окном,

Клюет, и бросает, и смотрит в окно,
Как будто со мною задумал одно.
Зовет меня взглядом и криком своим
И вымолвить хочет: „Давай, улетим!

Мы вольные птицы; пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляем лишь ветер… да я!…”

1822 г.

—————————–

ГОРОД ПЫШНЫЙ, ГОРОД БЕДНЫЙ…

Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит -
Всё же мне вас жаль немножко,
Потому что здесь порой
Ходит маленькая ножка,
Вьется локон золотой.

1828 г.

—————————–

ДАР НАПРАСНЫЙ, ДАР СЛУЧАЙНЫЙ…

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..
Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.

1828 г.

—————————–

КАВКАЗ

Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины;
Орел, с отдаленной поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне.
Отселе я вижу потоков рожденье
И первое грозных обвалов движенье.

Здесь тучи смиренно идут подо мной;
Сквозь них, низвергаясь, шумят водопады;
Под ними утесов нагие громады;
Там ниже мох тощий, кустарник сухой;
А там уже рощи, зеленые сени,
Где птицы щебечут, где скачут олени.

А там уж и люди гнездятся в горах,
И ползают овцы по злачным стремнинам,
И пастырь нисходит к веселым долинам,
Где мчится Арагва в тенистых брегах,
И нищий наездник таится в ущелье,
Где Терек играет в свирепом веселье;

Играет и воет, как зверь молодой,
Завидевший пищу из клетки железной;
И бьется о берег в вражде бесполезной
И лижет утесы голодной водной…
Вотще! Нет ни пищи ему, ни отрады:
Теснят его грозно немые громады.

1829 г.

—————————–

ГЛУХОЙ ГЛУХОГО ЗВАЛ К СУДУ СУДЬИ ГЛУХОГО…

Глухой глухого звал к суду судьи глухого,
Глухой кричал: „Моя им сведена корова!” -
„Помилуй, - возопил глухой тому в ответ: -
Сей пустошью владел еще покойный дед”.
Судья решил: „Чтоб не было разврата,
Жените молодца, хоть девка виновата”.

1830 г.

—————————–

ТУЧА

Последняя туча рассеянной бури!
Одна ты несешься по ясной лазури,
Одна ты наводишь унылую тень,
Одна ты печалишь ликующий день.

Ты небо недавно кругом облегала,
И молния грозно тебя обвивала;
И ты издавала таинственный гром
И алчную землю поила дождем.

Довольно, сокройся! Пора миновалась,
Земля освежилась, и буря промчалась,
И ветер, лаская листочки древес,
Тебя с успокоенных гонит небес.

<13 апреля 1835 г.>

—————————–

EXEGI MONUMENTUM

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не заростет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.

Нет, весь я не умру - душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит -
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгуз, и друг степей калмык.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждая,
Что в мой жестокой век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.

Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспоривай глупца.

1836 г.