ТЪЙ КАКТО ДВЕТЕ РЕЛСИ…

Милан Ферко

превод: Вътьо Раковски

***

Тъй както двете релси
и ние с теб сме близки
и тъй, съединени,
с ръце като с траверси,
ще газим през реки,
ще минем през тунели,
през диви планини
все тъй един до друг,
тъй както двете релси.

Боя се от това,
че толкова сме близки,
тъй както двете релси.
Боя се, че вървим
един до друг със тебе
и чужди, и студени
и няма да се срещнем -
тъй както двете релси.