НОЩЕН ВЛАК

Алексей Шлигин

превод: Марко Марков

Той бърза покрай град или селце.
И тъй в нощта му е тревожно,
че отдалече е възможно
да чуеш
           тупкащото му сърце.