ДОДЕ Е ДЕН, УСМИХВА СЕ НЕБЕТО…

Ернст Шернберг

превод: Кирил Христов

***

Доде е ден, усмихва се небето
тъй простичко и крие от света
звездите си; ала едвам полето
смрачи се - грейне чудно то в нощта.

Честит ли си - със своето сиянийе
недей блестя! Но дойдат ли беди,
във нощите на тежки изпитанйя
грей с блясъка на всички си звезди!