НЕ ОЧАКВАЙ, МИЛ ПОЕТЕ…

Карл Йохан Шпита

превод: Кирил Христов

***

Не очаквай, мил поете,
много от живота млад,
радост вехне като цвете,
скръб е трайното в тоз свят.

Гасне ден в далечината -
жадно ти не го следи:
на нощите небесата
имат толкова звезди!