ДАЛЕКО, КАЗВАТ, КРИЕ СЕ…

Карл Бусе

превод: Кирил Христов

***

Далеко, казват, крие се, в горите,
то, щастйето, и пътя не личи.
Аз тръгнах, превалих зад планините,
и върнах се с изплакали очи.
Далеко, казват, крие се, в горите,
то, щастйето, и пътя не личи.