НИВА

Андрей Малишко

превод: Пенчо Симов

             Радвай се, ниво, земя неполивана…
                                                   Т. Шевченко

Радвай се, ниво, земя неполивана
с белия стронций, сълзата безмерна,
радвай се, ниво, земя непокривана
с вихри от бурята атомна, черна.

Нека тополите, като пияни,
все да се свеждат така над долините;
на дъждовете законът ги скланя
със интермедии да са роднини те.

Радвай се, ниво, сред пролетни сокове,
сред седмоцветия, птичи ята,
нежна към облака, който високо е,
щедра със своите хлебни жита.

Цяла в квадратните си разчертания,
вечно еднаква си ти и различна,
пламвай в зелени и златни сияния,
звучна, хорална си
и симфонична!

Зеленокоса си ти - слънценосната,
блеснала в бъдещето си щастливо,
радвай се, моя земя, с лъч докосната,
радвай се, ниво!