Андрей Малишко

Андрей Самойлович (Самуилович) Малишко (2 (15). 11. 1912 - 17. 02.1970) е украински съветски поет и преводач. Роден в село Обухов (сега град Обухов), Киевска област, Украйна в православно семейство на обущар. Животът не бъдещия поет не е лек, децата в семесйтвото са 11, от малък усвоява обущраския занаят. Завършва медицински техникум в Киев и Киевския институт за народно образование (1932). Печата от 1930 г. В литературата го въвежда Максим Рилски, който води литературно студио. Работи като учител, служи в РККА, после е журналист, редактор, фронтови кореспондент, отново редактор, депутат. Член на ВКП(б) от 1943 г. Участник във Великата Отечествена война 1941 - 1945. Автор на книгите „Родина” (1936), „Лирика” (1938), „От книгата на живота” (1938), „Раждане на синовете” (1939), „Дни със зарево” (1940), „Март” (1940), „Чучулиги” (1940), „Звездни дни” (1940), „Вдигнете се на бой!” (1941), „Запорожци” (1941), „Украйно моя!” (1943), „Битка” (1943), „Слово за полка” (1943), цикъла „Пълководец” (1945), „Четири години”, „Ярославна” (1946), „Прометей” (поема, 1946), „Жива легенда” (поема,1947), „Избрано” (1948), „Това се случи на разсъмване” (поема, 1948), „По-пролетна от пролетта” (1949), „Зад синьото море” (1950), „Стихове и поеми” (1950), „Книга на братята” (1954), „Което е записано от мен” (1956), „Половината на века” (1960), „Мъдрият глас”(1961), „Прозрачност” (1962), „Пътят под яворите” (1964), „Синя летопис” (1968), „Август на душата ми” (1970). Лауреат на две Сталински награди (1947, 1951), на Държавната награда на УССР „Тарас Шевченко” (1964), на Държавна награда на СССР (1969), награден с оредени и медали. Превежда А. Пушкин, А. Твардовски, Янка Купала и други. Изявява се и като критик (сборниците „Мисли за поезията”, 1959, „Слово за поета”, 1960 и др.), превежда белоруските поети Кулешов, Бровка, Танк, Панченко. Автор на „Автобиография” (1959). Автор на либретото на операта „Млада гвардия” (муз. Ю. Мейтус). По негови стихове са създадени популярни песни. Погребан в Байковото гробище в Киев. Произведенията му са преведени на много езици. У нас е превеждан от Андрей Германов, Иван Давидков, Пенчо Симов, Найден Вълчев, издадена е книгата му „Стихотворения” (НК, 1964).


Публикации:


Поезия:

НИВА/ превод: Пенчо Симов/ брой 46 декември 2012

ВЪРХУ ЛАФЕТА ПРОЗВЪНТЯ СТОМАНА…/ превод: Андрей Германов/ брой 48 февруари 2013

НЕ ЖИВЯХ АЗ ТЕЗИ ДНИ ЗАД НЯКАКВИ СТЕНИ ВИСОКИ…/ превод: Найден Вълчев/ брой 50 април 2013

ЧУЧУЛИГА/ превод: Иван Давидков/ брой 50 април 2013