ОТ ЛАСКИТЕ БЕЗБРОЙ…

Олег Шестински

превод: Йордан Янков

***

От ласките безброй
поетът се разнежва.
Дали разбира той,
че този път е грешен?

Ласкателства валят
от облаци тревожни.
И аз за кой ли път
се питам: как ще може

да тръгва всеки ден
поетът отначало,
съвсем несъблазнен
от празните похвали?