БЕЧКО

Корней Чуковски

превод: Христо Радевски

БЕЧКО

Бечко взема
и с калема
писа ей така;

„Аз, бореца,
аз, храбреца,
боднах меца
със рога!”


ЖАБЧЕТО

Жабчето от свойта тиня
заболя от скарлатина.
Черен гарван нагазва:
„Аз съм доктор! - му казва. -
Влизай в мойта уста
и ще мине болестта.”
Ам - и го лапна!


КОСТЕНУРКАТА

„До блатото още път има
и трудно се този път взима.
Виж камък край пътя - да седнем
и морни крака да протегнем”.

И вързопа си жабите слагат тогаз.
Как добре е да легнеш за час,
но камъкът е безобразен,
студен е и с кал е намазан!

В миг камъкът шавна и стана,
за краката той жабите хвана
и от страх те бягат и куркат:

„Туй е ко!
Туй е сте!
Туй е нурка!
Туй е кокосте!
Нуну!
Нунурка!


КОТКАУСИ И МАУСИ

Имало някога мишка Мауси
и веднъж тя видяла Коткауси,
Коткауси с лоши очауси
и лоши-прелоши зъбауси.

Дотърчала Коткауси при Мауси
и замахала тя опашкауси:
„Ах, Мауси, Мауси, Мауси,
я ела ти при мен, мила Мауси!
Ще ти пея аз песнички, Мауси,
много хубави песнички, Мауси!”

Но отвърнала умната Мауси:
„Ти не ще ме излъжеш, Коткауси -
вижадам твоите лоши очауси
и лоши-прелоши зъбауси!”

Тъй отвърнала умната Мауси
и избягала тя от Коткауси.