РЕКВИЕМ

Александър Прокофиев

превод: Паун Генов

На стръмната Шипка,
в полето край Плевен,
вий паднахте в битки,
               сурови и гневни,
бойци на Русия,
бойци на Русия.
Виелици,
бури страхотни извиха
и снежни вихрушки
             ви тъй посребриха,
че сякаш кръвта ви
             с платна я покриха.
И бурите сякаш
             узнаха що значи,
когато по воини
             България плаче!

То беше отдавна,
то беше отдавна…
Герои,
България вас не забравя.
И помни Русия
                   и Шипка, и Плевен,
и помни
в бой паднали воини
                    сурови и гневни!