ЛИСТАТА НА КЕСТЕНОВОТО ДЪРВО

Ханс Йорг Райнбергер

превод: Кръстьо Станишев

ЛИСТАТА НА КЕСТЕНОВОТО ДЪРВО

Листата на кестеновото дърво
се разтвориха в росата на
                        последната нощ
и, крехки ръце,
те раззеленяват отново клонака.

Водата на кръглото езерце
бива малко преуморена от вълните
и облаци ведно треперят,
дърво на брега: магнолия, бяла.

Патицата скри глава
под своите пера и притихва
съвсем бавно се вдига и се свежда
                                   нейното тяло
сякаш тя живееше вътрешно.

1966


АДРИАТИКА

Вода се блъска о скали поломени
блести надалече морето
острови на хоризонта
чернеят срещу слънцето.

Нежно избледнели пинии
грубо напращяла смокиня
синя смрика
от бодли се кълби
сребърно бляскат дървета маслинови
стаяват се божи дръвчета
упорит олеандър край път.

Ветроход завива край скален нос
той носи риба
може би плодове

Камъни струпани покрай стени
тераси
оскъдна е земята
тънка трева едва я застила.

Чакъл лежи плакнен сред залива
на брега бали от пяна
леко се плискат вълните.

1966


РАНО ПРЕЗ ГОДИНАТА

Пред прозореца
крушово дърво цъфти
в наситено бяло
скоро ще го последват
кестенови дървета.
Вкаменен мозък!
Разлюлените клони
натежали от сняг
във вятъра
през който се движиш
който дава
на твоята къща
величието на празник.

1975