КОЙ ИДЕ ТАМ

Янка Купала

превод: Найден Вълчев

Кой иде там? Какви са тези хора,
стълпени като облак под простора?
           - Беларуси.

Какво върху плещите си те носят,
прегърбени, съсухрени и боси?
           - Нищетата.

Къде я носят те с тъга дълбока,
къде я мъкнат те като на показ?
            - По земята.

А кой от дълъг сън ги е събудил,
с тегло на рамо кой ги е прокудил?
            - Злата мъка.

Какво те искат - голи, глухи, слепи,
от този век премазани свирепо?
            - Да са хора.