ПРИЧИНАТА ЗА СТУДОВЕТЕ

Юнна Мориц

превод: Григор Ленков

ПРИЧИНАТА ЗА СТУДОВЕТЕ

Беше скучно през целия ден
и тъгуваше стария клен,
а пък днес вече зима настъпи.
Неочаквано скоро дойде
и е ясно за нас откъде
лъха студ и дърветата тръпнат.

И от туй, че през целия ден
бе прегърбен сънливият клен,
беше тъжно, студено и сиво.
а сега вече няма тъга
и е от топло от врани сега,
и природата диша щастливо.

Вчера ставаше хлябът на лед
и напомняха гаров бюфет
магазините ледно студени.
А стои на прозореца днес
и се взира навън с интерес
един палавник с бузи червени.

Има студ, но и студ! Знаеш ти -
и когато снегът заблести,
и причината схванеш накрая -
искаш ти да звъниш до зори
на приятели стари, добри,
за да седнат пред чашката с чая.


КРАЙБРЕЖИЕ

Момченцето с очи като бадеми
самичко от верандата се взира -
и вижда: в залива гемия спира,
кефалите блестят с очи големи.

С душа неопитна то предпочита
пред знанието - сумрачните тайни
и струват му се много по-сияйни,
ако горят сред тъмнина главните.

А зад гърба му - звън на мандолини,
маслини и платани, и агава,
и мириса на юношеска слава
струи от залез с цвят на мандарини.

И тук, сред храстите диворастящи,
дали сега за него стават зрими
ония загуби невъзвратими
и радостите, смътно предстоящи?