ПОЕЗИЯ

Максим Танк

превод: Иван Давидков

ПОЕЗИЯ

Аз знаех, че ти си светкавица
сред небосвода;
аз знаех, че ти си усмивка
на роба свободен;

че ти си цветец,
който плоча надгробна пробива;
следа на търсач
по пътека над урва ронлива.

Аз знаех, че ти си целувка
и дружба, и радост,
и хлебна коричка,
и грозд с ароматна прохлада.

А ти се оказа кръв,
в моите жили запяла,
и слънце, което
огрява вселената цяла;

без тебе, тъй както без майка
и мила родина,
не би ни родила земята,
била би пустиня.


ЕСЕН

Над полята се люшкаше младият месец
и край Ньоман шумеше бориков клонак.
Есента спря в леса, сухи съчки донесе,
буен огън си стъкна в студения мрак.

Буен огън си стъкна, полегна в мъглата,
ала кратък бе нейният сън - изведнъж
с глас на птици тревожни я сепна зората -
беше пламнало всичко нашир и надлъж.

Задимяха гнезда. Тя с тревога голяма
викна птици и вятър на помощ. Беда!
Ала бе се разлял по мъха тоя пламък,
бе обзел лесове и поля, и бърда.

И до днес не дотлява жарта под звездите,
есента неспокойно върви по света,
с буен дъжд тя облива в полето брезите
и целува калините с тръпни уста.

1946


В ГОДИШНИНАТА ОТ УНИЩОЖАВАНЕТО НА ХИРОШИМА

Кой каза, че лежат в пръстта
те - двеста хиляди убити?
Прахът им литна над света,
над бункерите и душите.

Но всяка нощ и всеки ден
аз виждам: те още дишат,
те идват мълчешком при мен
и молят песен да напиша.

Тъга да няма в моя глас,
а обич, щастие и сила…
Но не намирам думи аз,
смълчан над братската могила.

1955


***

Съхнат рибарските мрежи
и в паяжината гъста трептят:
едри звезди вечерни,
бяла мъгла септемврийска,
блясък от нашия огън,
дъх на ветрец
и смехът ти.

И ми е тъжно
когато в зори
в мрежата нищичко аз не намирам,
а пък преди да я хвърля
в морето
аз я раздиплях и търсех звезди,
мъгла септемврийска
и блясък от огън,
и дъх на ветрец,
и твой смях.

Може би всичко насън е било?
Може би ти не си идвала тука,
за да простираш мокрите мрежи,
и се не срещаха
нашите в труд загорели ръце,
нашите сухи от щастие
устни.

1961


***

„Кесаревото - кесарю…”
Аз всичко съм ти дал:
звезди, земя - дори това,
което съм мечтал.

Когато в неизвестен път
зовеше твоят глас,
потеглях - и мостовете
след мене
сривах аз.

Богини много - мамещи
и ласкави
видях,
ала на теб, поезийо,
до болка верен бях.

1962


СТЪКЛАТА НА СТАРИТЕ КЪЩИ

Внимателно
трийте стъклата
на старите къщи.
Те в целия град
са останали няколко само.

Те са виждали повече
от дървесата и паметниците.
Те са виждали повече
и от очите човешки,
които след изстрела
гаснеха.

Внимателно
трийте стъклата,
да не би с тия сенки
от пушек барутен
да изтриете техните сенки
на скъпи вам хора,
които за сетен път
в тия стъкла са се взирали.

1962


РОДЕН ЕЗИК

Обикнах го не само затова, че
във него пееха реки и дебри,

че равнини с трева и клас шумяха
и си говореха в гнездата птици,

че с него лесно би могъл да станеш
поет,
   цигулка
           или чучулига.

Обикнах тоя скъп език, защото
той бе родил безкрайно тъжни песни

и ми се искаше да пална в него
щастливо слънце и човешка радост.

Затуй ми беше трудно, много трудно
на ей такъв език поет да стана.

1962