ПРЕДИ НАСТЪПВАНЕТО НА ДЕНЯ

Хилде Домин

превод от немски: Ирина Велева

ПРЕДИ НАСТЪПВАНЕТО НА ДЕНЯ

Целувка на листа на рози,
все нови, меки, малки
листа на отварящия се цвят.

Не онова пространство
между промеждутъка на желанието
между вземане и даване.

Ти повдигна от мен завивката
така внимателно
както не се буди дори и дете
или сякаш съм толкова чуплива
колкото съм.

Не станах по-истинска
от стихотворение,
от сън
или облак
под облака.

И въпреки това, нежното съмнение
когато си тръгна:
Дали е утеха
за един мъж
да спи с облак?


ЗАТВОР

Езикът е пълен с думите,
които ти използваше.
Всеки ден
употребявам твоите думи
като че ли съм затворник
и имам само тази чаша
и тази чиния.


ЕСЕННИ ОЧИ

Притисни се плътно
до земята.

Пръстта
още ухае на лято,
а тялото още ухае
на любов.

Но тревата над теб вече е жълта.
Вятърът е студен
и пълен със семена на бодили.

А сънят, който те преследва
с крака на сянка,
твоят сън
има есенни очи.


ARS LONGA

Дъхът
в едно птиче гърло
дъхът на въздуха
в клоните.

Думата
като самия вятър
свещения й дъх
излиза и влиза.

Дъхът винаги намира
клони
облаци
птичи гърла.

Винаги думата
свещената дума
една уста.


ФРАГМЕНТ

Всеки тръгва загърнат
в собствения си сън.

В някои сънища
има място за двама
както в двойно легло.
Почти във всички.


ИЗГНАНИЕ

Умиращата уста
се мъчи
да изговори правилно
думата
на чужд език.


РИБАР

Стаята е отворена.
Липсва стена,
ние седим в ъгъла
на голямо празно пространство.
В светлия ъгъл
до лампата
на нашата отворена
стая.

Вън в тъмното
ти седиш като рибар
на далечен бряг.
Аз - на дъното на реката.
Ако се помръднеш
или ако се помръдна,
ще се опъне връвта
и от куката ще заболи.