ПЕСЕН

Карел Томан

превод: Бленика

Край пътища, край брегове
тополите шумят бездомни.
Кажи ми за сърцето лек -
то болно е от спомени.

Гласът на родний край звъни
в нощта. Така скърбил ли си?
Сред тез гори и планини
ти тъй самотен бил ли си?

Наоколо вървят жени
с цветя и тъжни песни,
а в теб сред глухи тъмнини
мечтите ти напразно чезнат.