ЗИМА

Нил Гилевич

превод: Иван Давидков

Брези, върхари сплели,
сред стихнал мрак стоят.
Аз чувам: дните бели
подобно скреж звънтят.

Те - мойте дни - полека
летят от всеки ствол
над бялата пътека,
над пухкавия дол.

Ах, слънчеви могили,
кога ви сняг завя?
Над бръчки подранили,
косата посивя.

А ми се струва още,
че съм във моя край.
Над улицата нощ е
със весел смях и лай.

И мама до вратата
ме вика у дома.
Потракват колелата
край селската чешма.

Минава с ямурлука
конярят, цял във прах.
От всякоя пролука
звучи момчешки смях.

Дърдавец след присойка
започва песен пак.
И виждам аз девойка
в притихналия мрак.

Засмяна, тихогласа,
със блузка от хасе,
тя бърза - обичта си
на мен да донесе.

О, дни далечни, мили!
Тревоги в мойта гръд!
През белите могили
към вас не води път.

Но образа обичан
лелея в паметта.
Додето жив съм, искам
да не старее тя!

Додето нося тая
най-свидна топлинка,
ще вярвам и ще зная,
че цял живот така

ще слиза нежна вечер
над стихналия клен…
И срещата далечна
ще продължава в мен.