ЦВЕТЯТА – ТУЙ СТЕ ВИЕ…

Гуидо Кавалканти

превод: Драгомир Петров

Цветята - туй сте Вие; Вие сте и злака,
и всичко, що е хубост и е чистота;
и станът ви по-светъл е дори от зрака -
несрещналият Ви живее в нищета.

На тоя свят не ще се срещне сред рояка
жени по-пълна с нежност и със красота;
пред Вашето лице забравя мигом всяка
несмелост, който се бои от Любовта.

Живеете, от други деви окръжена,
и любовта Ви, без да ще, краси и тях;
харесвам ги, затуй и моля ги смирено

да Ви почитат; да Ви пазят - моля плах
да служат те на личността Ви възвисена,
защото най-достойната сте между тях.