НЯМА ПО-ПЛОДОРОДНА ЗЕМЯ ОТ ДЛАНТА НА ЧОВЕКА…

Катя Шпур

превод: Марко Марков

***

Няма по-плодородна земя
от дланта на човека -
тя излъчва топлина
и тиха, ласкава светлина.
Ще посея в нея надежда,
защото от векове
по-хубаво семе
няма.

—————————–

***

Преди да заспя, но така,
че никой да не може да ме събуди,
ще обиколя всички посоки на света,
ще се вгледам в очите на всички хора,
ще измеря всичко
от върха до дъното -
и тази земя ще целуна
като стара майка.

—————————–

***

Колко ловко плетат паяците
                   нишка след нишка!
Кого ще ловят те?
За кого е тази мрежа?
За кого ще бият цяла вечер нашите
камбани?