И АКО…

Михай Еминеску

превод: Григор Ленков

И ако кленът зашуми
в стъклата ми стъмени
то значи, с теб не сме сами,
макар и разделени.

И ако езерната глъб
звездите озаряват,
то значи, бистрата ми скръб
с лъчи успокояват.

И ако кротко заблести
зад облака луната,
то значи, в мен живееш ти
недостижима, свята.

13-25 ноември
1883 г.