ЖИВОТ

Рабиндранат Тагор

превод от английски: Нико Стоянов

На този свят щастлив аз не за да умирам,
а да живея вечно съм роден!
И може би, самотен нейде във всемира
сред живите ще бродя осветен…

Животът вечен е - играта му е жива:
сред смях и радост, мъки и борби
безсмъртието с песен, тайно и щастливо
и мен ще ме докосне, може би?…

Ако пък не - аз докато съм жив тогава
и докато звезди трептят над мен, -
на хората по цвете-стих ще се раздавам,
пак в песните си цветни въплътен.

С усмивка, с радост - всекиму по стихоцвете.
Ако увяхнат те - в праха ги захвърлете!