ВЕЗНИ

Ованес Шираз

превод: Григор Ленков

ВЕЗНИ

От мига, от който дишам на земята
в мен живее майчината обич свята.

Веждите ми са кобилицата на везни,
а очите ми блюда от светлини.

Слагам на едното любовта на мама -
колкото добра и нежна, толкова голяма, -

слагам Хималаите за тежест - тя
с блюдото ведно нагоре излетя.

Сложих и морето, тежест най-грамадна -
майчината обич мигновено падна.

Сложих аз звездите - излетя и с тях
блюдото нагоре - сякаш бяха прах.

Любовта ти сложих аз с надежда плаха -
и блюдата сякаш се поколебаха…

Сложих шепа пръст от родната земя -
изравни блюдата тя, едничка тя.


***

Пролетите зими са стаили…
Светът е пъпка, светът е млад.

Много нощи дните са сменили…
Светът е пъпка, светът е млад.

Много люлки вече са могили.
Светът е пъпка, светът е млад.


***

Сърцето си дадох на грохнал дъб,
преди да падне връз теб, земя.
И той изправи могъщо гръб,
пресрещна бурите и зашумя…

Сърцето си дадох на стар орел,
преди земята ни да го плени.
И той се стрелна в небето, взел -
от мене жаждата за висини.


***

Завиждам на чистата съвест човешка -
сестра милосърдна в минута най-тежка.

Завиждам на силните - в своята скръб
готови да бъдат на силните гръб.

Завиждам му - който сред мрака изгаря
и става светилник на вярност и вяра.

Завиждам му - който - в живота мъдрец -
е вдигнал на своята съвест дворец.

Завиждам на чистата съвест човешка -
сестра милосърдна в минута най-тежка.