ГОВОРИМ СЪС НЕСКРИТО ВЪЗХИЩЕНИЕ…

Михаил Квливидзе

превод: Йордан Янков

***

Говорим със нескрито възхищение:
възвишен дух, възвишена мечта,
възвишен жест, възвишено стремление…
Но питам аз: какво е висота?

Нас много често ни заплита ребуса
на дребните, безличните неща.
Над другите ли? По-добре над себе си
издигай се… Това е висота.