Бибиана Кошовска

Д-р Бибиана Кошовска е завършила Философския факултет на университета „Коменски” в Братислава със специалност „Естетика, словашки език и литература”. Била е аспирантка в Московския държавен университет, където е защитила докторска степен. Работила е в Катедра по естетика и изкуствознание във Философския факултет на университета „Коменски” като главен асистент, по-късно и като преподавател на чуждестранни студенти по словашки език и литература. Известно време е зам.-директор на школа по дизайн, а по-късно и на школа по анимация. Дълги години е била сътрудник на Българския културен център в Братислава. От октомври 2003 г. е лектор по словашки език, литература и култура в катедра „Славянски филологии” на СУ „Св. Климент Охридски”. От 2010 г. тя дели живота си между три държави - родната Словакия, Холандия, където е омъжена и където живее семейството й и България. Тази привързаност се оказа твърде трайна. След спечелен конкурс гл. ас. д-р Бибиана Кошовска отново е лектор по словашки език и литература, но този път в катедра „Славистика” на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. 


Публикации:


Проза:

КОЛЕДНА ИМПРЕСИЯ/ брой 46 декември 2012


Публицистика:

МОСТОВЕ - І/ брой 42 юли 2012

ВТОРИЯТ МОСТ/ брой 43 септември 2012

ТРЕТИЯТ МОСТ/ брой 44 октомври 2012

ЧЕТВЪРТИ МОСТ/ брой 46 декември 2012