ВТОРИЯТ МОСТ

Бибиана Кошовска

Точно преди 40 години словаците, обичащи поезията, са получили един великолепен дар. Дар книга. Дар песен. Дар откровение.
Получили са го чрез своя любим поет Павол Хоров.Само че в случая той не им е поднесъл свои нови творби, а стихове на една може би непозната за мнозина поетеса от България, които той е превел Пресътворил - Елисавета Багряна.
При това в един впечатляващ брой - 64. Подборът е направен от 5 нейни стихосбирки: „Вечната и святата” - 9, „Звезда на моряка” - 21, „Сърце човешко” - 18, „Мост” - 8, „От бряг до бряг” - 8. Последното стихотворение от последната книга (което е и последно в нея) Хоров е избрал за заглавие на станалия вече техен общ труд - „Пламтящо дърво” - Horiaci strom.
Именно в послеслова към тази книга словашкият литературовед Йозеф Марушяк нарича Багряна „Поетесата на великия копнеж”. Но на мен ми се иска да повторя определението, което спонтанно дойде в ума ми - „откровение”. Защото в своите стихове поетесата е споделила много свои пориви, желания, изрекла е своите признания. Въвела ни е в много свои тежки часове, но без хленч и повик за съчувствие.
Не по-малко са редовете, в които тя ни е направила съпричастни и на искрящата си радост и властно и деликатно ни е накарала да погледнем света с нейния оптимизъм и борбеност. В стиховете на Багряна можем да намерим богатство от теми - философски размисли, гражданска позиция, възхита от природата, майчина обич, обич към родната земя, автобиографичност и любов. Много, много любов. Всякаква. Очаквана, предчувствана, намерена, изгубена. Намерената може да бъде трудна, забранена или спокойна и ликуваща. Изгубената - тя или си отива с любимия, когато „отделно от моето твоето време затече”, или когато „преди да звъннат утринна, звъниха за вечерня”. Хоров е превел от всичко по малко. Всъщност, както видяхме, не съвсем по малко. Интересно е, че е спазил почти непроменен реда на стихотворенията в стихосбирките на поетесата. А първото, с което започва книгата с преводите, е „Амазонка” - едно от нейните автобиографични стихотворения. И, смея да кажа, едно от най-сполучливо преведените. Като текст. Като вид римуване. Като ритъм.

Ний ще стигнем Хеликон
в изгревния час.
Бързай, мой крилати кон,
Жребият е с нас.

Почти същото може да се каже и за „Потомка” -

Затова аз може би обичам
необхватните с око поля,
конски бяг под плясъка на бича,
волен глас по вятъра разлян.

Мисля си, че освен чрез поезията й като цяло Хоров е търсил точно такива елементи на автобиографичност. Не му е било трудно, той като те присъстват в много от написаните от нея редове: циклите „Реквием”, „Животът, който имах да бъда поема”, „Пенелопа на ХХ в.”, „Тежък час”. … Чудно ми , че не е превел „Стихии”.
Колко са тежките часове на Багряна? Може би е по-лесно да се отговори - колко са леките. Редове от „Тежък час”: самотникът е единственият буден всред заспалия град и в този час си припомня незавидния свой жребий. Всички вземат от неговото сърце любов, а той е

…смъртно жаден
за топлата лъча на две очи.
(„Животът, който исках да бъде поема”)

Всъщност този глагол в минало свършено време вече подготвя слушателя за някакво признание -
Сама бях, като вятъра в полето … живях като иманяр - издирвах неоткрити скъпоценности … смия се и плача, като помисля какво чаках и какво дочаках.

Като контратеза, като един по-ранен контрапункт идва:

И все пак животът е свиден и примамлив,
Дори тогаз,
Когато като твоя е безкрайно тъжен.

Спокойствието и любовта са се поселили в една „Къща в полето”. В нейния прозорец влиза неуловимият дъх „на ягоди, на мащерка и на сено”.
Душата познава всеки храст и цвят и онова „звено, обгърнало земята, мене, теб и Бога.” В такава къща „Денят е дълъг, тих, неичерпаем // като в гърдите ми към тебе обичта.”
Любовта тук е в пълен унисон със спокойния свят навън. Не е смутена от виновността в „Интериор”, където чувството между двамата просто се движи в две различни посоки.

Ти ме гледаш тъй влюбено, нежно…
но и аз като теб обичам
безнадеждно и смъртно увлечена.

Стъпките на единия предизвикват бягството в почуда на другия. После вече идва разкаянието. Това е единственото „виновно” стихотворение на Багряна от тези, в които е споделила своята любов.
Драмата в „Тихият глас” е друга:

Какво съм за тебе, какво е любов
и измама?
Попътният вятър отвя мисълта ти
за мене…
Не те обвинявам и нямам какво
да прощавам…

Честно и искрено звучат и признанието, и откровението. Мисля, че само веднъж тази безпределно откровена жена изрича една неистина.
Това не е опит за заблуда на другите, а за себеутеха, себезаблуда:

Аз стигнах до онзи велик океан
                                       баснословен -
онуй равнодушие, дето се всичко удавя:
всяко вълнение, всяко страдание ново.
                                        („Тихият глас”)

Добре, че не е вярно. Че не се е оказало вярно. Защото идва бунтът. Ето я Пенелопа:

Не съм аз древноелинската Пенелопа
спокойно да тъка и разтъкавам
и чакам двадесет години Одисея…

Чудесни са природните картини в „На дача”, „Зовът на морето”, „Слънце над полето”, „Несебърски сън”.

И малкият, стар, полусрутен градец
                                               оживява
във своето древно величие… Ето гемия
с болярска корона към тихия бряг
                                          приближава.
В четирийсет църкви камбаните почват
                                                  да бият.

„Болярката-отшелница” е била заточена тук заради обич към мъж друговерец.

А може би всичко е сън и крилатата
                                         Мелница
Крилата на твоите сънища днес
                                    е разперила…

Идвал и е Хоров в България? Влизал ли е в стария Несебър? Или само това стихотворение му е разказало неговата атмосфера и неговата история, и то така, че да може сам да ги преразкаже?
Предполагаемата тук картина се родее с тази от „Потомка:

Може би прабаба тъмноока
в свилени шалвари и тюрбан
е излягала в среднощ дълбока
с някой чуждестранен светъл хан.

Мъдростта на Багряна Хоров е измерил в много, много нейни стихове - в „SOS”, в „Птицата с моторното сърце”, в „Сеизмограф на сърцето” (а вероятно и в много от непреведените). Не е могъл да отмине и „Колело”.

Да няма застой, че застоят е смърт,
а дълго ще бъдем ний мъртви.

Багряна може да бъде наречена и „Поетеса на невероятната (или неизчерпаемата или „незабвенна”)” любов .
Най-тежките, с най-много болка изпълнени стихове за любимия, когато той всъщност е вече само спомен, Хоров е отминал - цикъла „Реквием” роден от огромната болка след загубата. Спрял се е обаче на „Боянският цикъл”, написан повече от 20 години след първия, за другата голяма среща на поетесата, родила друга вълна от любов, но също така завършила с най-страшната раздяла.
Има някаква еднаквост между усещането в „На дача” и в моменти от „Боянският цикъл”. В първия цикъл - спокойната картина - „Пътека не води до новия подслон, звездите са едри, ливадата е окосена, минават косачи, появява прохлада…”, е съпътствана от една въздишка - „сега бих дишала със тебе // дъхът на прясното сено”.
Във втория - пак красива картина, есенна, каквато само природата може да създаде:

Витоша е до полите скрита
в непрозирен сиво-бял воал.
Не искри извитото Копито,
нито се белее Камен дял.

От комините „блика дим”, „Есента се разхожда в сълзи по пътеката”, „Прибързала слана поразява пламтящите гергини” и „сякаш угасва светлина”. А самотният човек слиза по пътеката, за да бъде по-близко до хората („Късна есен”). Мисълта е продължена във „Вечер” (от същия цикъл) - Вечерницата слиза над прага и сякаш всичко е вече сътворено, изживяно, изговорено, за да дойде отново мигът на болката, защото това е „домът, пред който твоите стъпки ме не чакат” и „откъснати от твоите все тегнат ръцете ми като кована мед” („Вечер”).
Мед - символ на сигурност, красота и домашен уют, но и на тежест, може би - измама за злато. Да продължим:

Не те измести никой в тази къща
и стола ти е празен в моя кът,
и в книгите ми никой не обръща
листа - недоизчетен този път.

Внимание заслужават всичките признания на Багряна за „разчупването на ключалките ръждясали” („Зов”), за готовността й да тръгне по „безбройните пътища” и да полети с лека ладия по вълните.
Покривът за летене, признаван толкова много пъти, наднича и от едно съвсем „планинско” стихотворение (пак от „Боянският цикъл”) - „Къща в Бояна”. Къщата е под планината, а „къща” би трябвало да означава уседналост, покой. Тук - не. Това е къща особена, издигната на „чукар”. Тя прилича, или поне така я вижда погледът на човека, жадуващ палети на птици с разтворени стрехи-криле (strechy-kridla) или на кораб с мачти - „островърхите ели”. А човекът там? Той не може да разбере дали тя е „пристан след изминатия в бури път”, или просто го очаква ново летене… Този образ ми напомня една вила в селцето Лимбах в Словакия, или може би в Каменар в България, близо до Поморие…
Внимание искат и стиховете, написани в народен стил и дух.
От тях в превод на П. Хоров имаме само „Пиринска песен”.

Чуйте ме, мери вековни,
чуйте ме бели камъни,
чуй ме ти, Пирин планино.

Нека накрая споменем и „Пламтящо дърво”.
Багряна е отново на път и лети „с четвърта скорост”. Това не й пречи да види едно пламтящо дърво. Или може би тя сама го е превърнала в приказка?

Дърво-сърце, поет на лесовете
да бъда като теб ме научи.

И след молбата - идва признанието:

А за да стигнем бягащото време,
с четвърта скорост нека полетим.

С каква ли скараст лети сега астероид № 4102 някъде между Марс и Юпитер? Нейният? На нейно има нареченият?
„Звезда на моряка” е нарекла Багряна една от своите книги.
„Звезда” я нарекох и аз преди време. Грешка. „Галактика” трябва да кажа. Топла, сияйна, вечна. Видяна и от моята Словакия благодарение на Павол Хоров.

Бел. - Съкратен вариант на изследването беше включен и в доклада на д-р Б. Кошовска, изнесен в рамките на Международна научна конференция на тема „Национални култури и европейска идентичност.” 8 май 2006 г., ЮЗ Университет „Неофит Рилски” - Благоевград.

ноември 2006