КОГАТО РАБОТЯ…

Лев Озеров

превод: Николай Стайков

***

Когато работя, аз слабо вярвам,
че има смърт. Не, просто аз не вярвам.
Аз ставам чрез делата си безсмъртен,
звено във вековечната верига.
Аз ставам чрез делата си вселена,
аз ставам път, аз ставам водопад.
Ний, хората, умираме - така е,
но не умира той, човекът. Не.