ЗНАМЕ

Шандьор Петьофи

превод от унгарски: Нико Стоянов

Шие твоята игличка -
ти окърпи вече всички,

сякаш друга грижа нямаш, -
ший по-скоро, мила, знаме!

Нещо нейде тук назрява.
Тука. Нещечко. Тъдява.

Що е? - Господ знае само…
Ший по-скоро, мила, знаме!

Дните стават по-горещи -
ще се случи, виждам, нещо -

врагове навред, измама…
Ший по-скоро, мила, знаме!

За свобода се воюва -
не пари, а кръв тя струва.

Свобода без битки няма -
ший по-скоро, мила, знаме!

Ший с обичащи ръце ти…
на победата сърцето

и ще тръгнем вече двама…
Ший по-скоро, мила, знаме!

Пеща, 1848