ВСИЧКО

Луи Гийом

превод: Марко Марков

Сечивото не е всичко -
нужна е ръка да го държи.

Не е всичко и умът -
не, не трябва и сърцето ти да спи.

А пък на сърцето
нужна му е кръв,
а кръвта, за да е силна,
пие въздух.

Сечивата скъпи са,
но въздух има колкото си щеш,
достатъчно е с пълна гръд да дишаш -
и да живееш.

Но и животът не е всичко.